Nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa bị phạt nặng

by quoc_vu
13 views

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên bàn tỉnh Thanh Hóa bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng…

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Hoá số tiền 450.000.000 đồng. Doanh nghiệp này bị phạt vì không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt chính, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Thanh Hoá bị đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án nâng công suất nêu trên mà không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời hạn 9 tháng.

Tại Quyết định số 96/QĐ-XPHC ngày 27/9/2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt Tổng Công ty xây dựng Thanh Hóa – CTCP số tiền 2.150.000.000 đồng.

Tổng Công ty xây dựng Thanh Hóa – CTCP đã thực hiện hành vi vi phạm: Không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Hoàng Long.

Tại quyết định tiếp theo, ngày 27/9/2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải số tiền là 450.000.000 đồng.

Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải
Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải

Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải đã thực hiện hành vi vi phạm: Không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án nâng công suất của công ty tại thôn Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải
Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải

Ngoài hình thức xử phạt chính, Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biến hải sản Long Hải bị đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án nâng công suất nêu trên mà không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời hạn 9 tháng.

Tiếp đến, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. 

Công ty này đã thực hiện tiếp nhận, chôn lấp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt quá công suất và thời gian so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (công suất tiếp nhận thực tế hàng ngày khoảng 380 tấn/ngày, công suất theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt là 230 tấn/ngày, thời gian dự án là 5,8 năm kể từ ngày 11/11/2013; tương ứng với tổng khối lượng là 486.910 tấn; thực tế công suất tiếp nhận trung bình 380 tấn/ngày, tổng khối lượng đã tiếp nhận, chôn lấp là 857.078 tấn).

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phải nộp phạt số tiền phạt là 350 triệu đồng. Ngoài số tiền bị xử phạt, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư mà không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời hạn 9 tháng. 

Cũng liên quan đến vi phạm môi trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 434.506.000 đồng vì 5 hành vi vi phạm.

Quyết định xử phạt Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Quyết định xử phạt Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Thứ nhất, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Với hành vi này, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 270.000.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa bị phạt nặng - Ảnh 1

Địa hoạt động của FLC tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thứ hai, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200m3/ngày (24 giờ). Với hành vi này, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 110.000.000 đồng. 

Thứ ba, doanh nghiệp này báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (năm 2021, Công ty lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nhưng không đúng về tình hình phát sinh, chuyển giao, lưu giữ chất thải nguy hại và không gửi báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định). 

Với hành vi này, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 15.000.000 đồng.

Thứ tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 không đầy đủ về các loại chất thải nguy hại phát sinh (thiếu ắc quy thải), số liệu báo cáo kỳ trước không phù hợp với số liệu trong báo cáo năm 2021 và không gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định). Quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP

Với hành vi này, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 15.000.000 đồng.

Thứ năm, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi (cụ thể: từ năm 2020 đến nay, Công ty phát sinh 2.200kg bình acquy thải nhưng không báo cáo và không được chấp thuận về việc lưu giữ, không chuyển giao cho đơn vị có chức năng). 

Với hành vi này, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số tiền là 15.000.000 đồng. Với những hành vi vi phạm trên tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phải nộp là 434.506.000 đồng.

Nguồn : VnEconomy

You may also like