Nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà

by quoc_vu
19 views

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà…

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ trong Công văn số 410 trả lời những vướng mắc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, tại Công văn này, thời gian ở thuê, ở trọ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải đáp như sau: Với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, do thời gian thuê trọ không quy định về thời điểm bắt đầu thuê trọ trước 1/2/2022 hay sau 28/3/2022 nên người lao động có thời gian thuê trọ trong khoảng thời gian từ 1/2/2022 – 30/6/2022 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Với người lao động quay trở lại làm việc, Quyết định 08 không quy định thời điểm bắt đầu thuê trọ trước 1/4/2022 hay sau 28/3/2022 nên người lao động có thời gian thuê từ 1/4/2022 – 30/6/2022 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Ngoài ra, Điều 5, Điều 9 Quyết định số 08 quy định về mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả theo tháng. Do vậy, Bộ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho tháng trước liền kề, hoặc gộp 2 hoặc 3 tháng trước (ví dụ tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5 hoặc tháng 6 làm đề nghị hỗ trợ cho tháng 5, tháng 4, tháng 3).

Đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào hồ sơ thực tế đề nghị của doanh nghiệp để thẩm định, phê duyệt chi trả cho người lao động theo tháng.

Về đối tượng được hỗ trợ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng hướng dẫn: Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Những loại hình như văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư;…mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã thì người lao động đang làm việc trong những loại hình nói trên thuộc đối tượng hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định.

Các công ty được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thì người lao động đang làm việc trong các đơn vị, cơ sở của công ty trên cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện.

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Ngoài ra, lao động là người nước ngoài nếu đủ điều kiện theo quy định của Quyết định số 08 thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thẩm định hồ sơ đề nghị của lao động là người nước ngoài, Sở cần rà soát để đảm bảo nội dung của hợp đồng lao động đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp theo quy định.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, trước đó tại cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân hôm 12/6, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên và Lai Châu, còn lại 61 tỉnh, thành phố đã tập hợp xong danh sách.

Hiện nay, các địa phương đã bắt đầu triển khai hỗ trợ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng quá trình thực hiện có một số lý do: Thứ nhất là nhiều địa phương thêm thủ tục niêm yết công khai. Thứ hai là chính sách cho phép có thể nhận theo tháng hoặc nhận một lần 3 tháng, nhưng một bộ phận người lao động, hoặc doanh nghiệp muốn nhận 3 tháng, như vậy từ tháng 4 đến nay thì hết tháng 6 mới nhận một lần.

Thứ ba là một số địa phương đề nghị Trung ương cho ứng nguồn, theo đó tổng số tiền dự kiến 6.600 tỷ sẽ lấy từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho người lao động.

“Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng Bộ Tài chính thống nhất, sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này để tất cả các địa phương triển khai, bảo đảm đến 15/8 sẽ kết thúc chính sách này theo đúng quy định”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games