Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh về tín chỉ carbon

by HDgroup
62 views

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh về tín chỉ carbon

Ngân hàng Thế giới đã dành sáu tháng qua để thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon như một vấn đề được quan tâm sâu sắc.

Chandra Sinha, chuyên gia trưởng tài chính khí hậu toàn cầu cho biết: “Tại cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo quốc gia ở Dubai, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã tuyên bố rằng thị trường carbon là nguồn lực quan trọng để thu hút tài chính tư nhân trên toàn cầu và tài trợ cho các nước đang phát triển như Việt Nam”. đòi hỏi sự tham gia của các chính phủ để thực hiện các mục tiêu của hội nghị Paris về biến đổi khí hậu.”

Sinha cũng tiết lộ, Ngân hàng Thế giới đang làm việc với các đối tác tại TP.HCM để tìm kiếm cơ hội về nguồn tài trợ chuyển đổi sang phát triển carbon thấp.

“Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã gửi thư chính thức mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia thị trường tín chỉ carbon ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố – bất cứ nơi nào có tiềm năng”, ông nói.

Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Diễn biến của thị trường carbon thay đổi từng ngày nên thành phố cần những thông tin cập nhật từ Ngân hàng Thế giới về diễn biến thị trường và hành động nhanh chóng để bắt kịp xu hướng thị trường”. .”

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh về tín chỉ carbon

Darryl Dong, Giám đốc phát triển kinh doanh, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết: “IFC quan tâm đến TP.HCM và sẽ giúp thành phố huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân cũng như hướng dẫn thay đổi thể chế để thực hiện các dự án tăng trưởng xanh”.

IFC cũng sẽ hỗ trợ thành phố trong việc khử cacbon và tạo dựng quan hệ đối tác toàn cầu để cung cấp cho thành phố nguồn tài chính bền vững để thực hiện các dự án như vậy.

Chủ tịch Mai cho biết: “Chúng tôi mong muốn Ngân hàng Thế giới cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc xác định các loại tín chỉ carbon và tập trung xây dựng khuôn khổ tổng thể để thành phố có thể giao dịch trên thị trường quốc tế”.

“Thành phố sẽ tăng cường truyền thông để doanh nghiệp chấp nhận, áp dụng tiêu chuẩn, hỗ trợ nâng cao năng lực, chuyển đổi công nghệ, giúp chủ doanh nghiệp hiểu hệ thống”, bà Mai nói.

Ngoài đầu tư bên ngoài, ông cho biết thành phố cũng sẽ dành một phần ngân sách để huy động nguồn tài chính lớn, thu hút đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đưa thị trường carbon vào hoạt động Đưa thị trường carbon vào hoạt động

Thỏa thuận Paris, được thông qua vào năm 2015, thể hiện nỗ lực toàn cầu mang tính lịch sử nhằm chống lại biến đổi khí hậu với mục tiêu chính là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C so với mức tiền công nghiệp, với mong muốn duy trì nhiệt độ này ở mức 1,5°C. Việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng này phụ thuộc vào nỗ lực chung của các quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG).

Chuẩn bị sẵn sàng khung thị trường carbon của Việt Nam Chuẩn bị sẵn sàng khung thị trường carbon của Việt Nam

Thị trường carbon bắt buộc ở Việt Nam đã được chú ý kể từ khi nước này tuyên bố sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này vài năm trước.Source link

You may also like