Hai lĩnh vực giúp thu nội địa Thanh Hóa tăng mạnh

by HDgroup
1 views

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh Hóa thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu tiền sử dụng đất tăng mạnh, góp phần lớn cho thu nội địa của tỉnh này tăng tới 36,9% so với cùng kỳ…

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 16.673 tỉ đồng, bằng 77,8% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 75,7% dự toán tỉnh giao, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu của tỉnh này đều đạt cao so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, Thanh Hóa thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4.478,4 tỉ đồng, bằng 93% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.960,6 tỉ đồng, bằng 72,6% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, tăng 14,5%.

Tỉnh này thu tiền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 5.786 tỉ đồng, bằng 82,7% dự toán của Bộ Tài chính giao và bằng 76,1% dự toán tỉnh giao, tăng 65,7%. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 886 tỉ đồng, bằng 196,8% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ. Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 574 tỉ đồng, bằng 61,1% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, tăng 9,6%.

Thanh Hóa thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 958 tỉ đồng, bằng 66,4% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, tăng 58,8% so với cùng kỳ.

Trong thời gian trên, Thanh Hóa có 2 lĩnh vực có số thu ngân sách giảm so với cùng kỳ, gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 790,5 tỉ đồng, bằng 44,3% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, giảm 6,9% so với cùng kỳ và Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 2,8 tỉ đồng, bằng 94,2% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, giảm 12,1% so với cùng kỳ.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.070 tỷ đồng.

Hiện Cục thuế Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các chi cục thuế khu vực thường xuyên rà soát, phân tích các nguồn thu mới phát sinh, có dư địa và tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, tác động của kinh tế theo từng lĩnh vực, sắc thuế, doanh nghiệp trọng điểm để có chỉ đạo thu ngân sách nhà nước kịp thời.

Đồng thời, Cục thuế Thanh Hóa tập trung vào các nguồn thu từ dự án đầu tư mới phát sinh hoặc còn tiềm năng như thuế bảo vệ môi trường, nhiệt điện, các doanh nghiệp theo chuỗi liên quan đến doanh nghiệp hoàn thuế, các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản, vận tải.

Nguồn : VnEconomy

You may also like