Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) được SHB cấp tín dụng 600 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm chỉ đạt 24% lợi nhuận năm

by quoc_vu
43 views

HĐQT CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã CK: ABS) thông báo Công ty đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – chi nhánh Hà Đông cấp tín dụng với số tiền tối đa là 600 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng trên là các tài sản thuộc sở hữu của ABS và công ty con – CTCP VCD Riverbank, gồm:

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận QSDĐ số CV237751, có diện tích đất 28.477 m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cấp ngày 08/09/2020, thuộc quyền sở hữu của CTCP VCD Riverbank.

2. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận QSDĐ số CV237750, có diện tích đất 101.476 m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cấp ngày 08/09/2020, thuộc quyền sở hữu của CTCP VCD Riverbank.

3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản binh thành trên đất tại thôn 1, thị trấn Võ Xu, huyện Dức Linh, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số A0703691 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 19/02/2009.

4. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tái sản hình thành trên đất tại địa chỉ: Thôn Binh An xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AD25L213 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp cho Công ty CP dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 17/4/2007.

5. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại thôn 5, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AL999436 và số AL999437 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 05/02/2008.

6. Toàn bộ quyển sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại thị trấn Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AC484075 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 05/12/2005.

7. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tái sau hình thành trên đất tại thị trấn Phù Long, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AC484076 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 05/12/2005.

8. Toàn bộ quyển sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AA213498 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 22/09/2004.

9. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số AL999302 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 04/08/2008.

10. Toàn bộ quyển sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số CH369992 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 31/08/2017.

11.Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất tại địa chỉ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận QSDĐ số CK8188067 do Sở TNMT tỉnh Bình Thuận cấp cho ABS ngày 12/10/2017.

12.Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của ABS và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phủ hợp theo Quy định của pháp luật và của SHB để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng nói trên.

Trước khi được SHB cấp tín dụng 600 tỷ đồng, ABS đã được SHB cấp hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 23/11/2022. Tại ngày 30/09/2022, số dư vay nợ của ABS tại SHB chi nhánh Hà Đông là hơn 463,4 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong quý III/2022, doanh thu thuần của ABS đạt 165,34 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng ở mức 6%, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng, tăng 65%.

Doanh thu tài chính cũng có sự tăng trưởng với 23%, đạt 11,93 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính tăng tới 43%, bằng ngang doanh thu với 11,9. Trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ 2%, thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4% về lần lượt 1,35 tỷ đồng và 1,77 tỷ đồng.

Kết quả, Nông nghiệp Bình Thuận ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 5,4 tỷ đồng, tăng 145,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do Công ty tập trung áp dụng một số biện pháp đẩy mạnh kinh doanh, chăm sóc khách hàng, đồng thời khai thác nguồn hàng giá cả hợp lý và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) được SHB cấp tín dụng 600 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm chỉ đạt 24% lợi nhuận năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABS có doanh thu thuần đạt 948,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17,49 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 43% so với 9 tháng đầu năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán phân bón các loại, các sản phẩm thuộc nông nghiệp đạt 767 tỷ đồng, tăng 28%.

Năm 2022, ABS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện 69% chỉ tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 1.678,4 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 121%, đạt 6,95 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn tăng 10%, đạt 1.010,8 tỷ đồng; song hàng tồn kho giảm 65%, về mức hơn 7 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến nay cũng tăng 11%, lên 737,9 tỷ đồng; riêng nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 10%, lên 516,29 tỷ đồng.

Nguồn : https://doanhnhan.vn/dich-vu-nong-nghiep-binh-thuan-abs-duoc-shb-cap-tin-dung-600-ty-dong-9-thang-dau-nam-chi-dat-24-loi-nhuan-nam-48738.html.

You may also like