Kết nối giao thương giữa nhà phân phối An Giang với cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn Lâm Đồng

by quoc_vu
85 views

Sáng 9/8, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà phân phối tỉnh An Giang với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tỉnh Lâm Đồng”.

Quang cảnh hội nghị kết nối

Các đại lý, nhà phân phối trao đổi, tìm hiểu sản phẩm của các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng

Sở Công Thương tỉnh An Giang – Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư An Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp An Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Doanh nghiệp 2 tỉnh An Giang – Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại hội nghị, Sở Công Thương tỉnh An Giang, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, các nhà phân phối, doanh nghiệp 2 tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, để thúc đẩy kết nối, thúc đẩy sản xuất. Theo đó, 9 doanh nghiệp, nhà phân phối An Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với 11 doanh nghiệp Lâm Đồng, để tiến tới đàm phán và thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình hợp tác kinh doanh.

Sở Công Thương tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư An Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp An Giang và Sở Công Thương Lâm Đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đẩy mạnh và mở rộng hợp tác tất cả các lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau nhằm phát triển, cùng tham gia đề xuất xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chung về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại.

“Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp An Giang và tỉnh Lâm Đồng cùng tiếp cận, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Để từ đó có sự điều chỉnh, xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh, trở thành nhà cung cấp chiến lược cho các hệ thống phân phối của 2 tỉnh An Giang và Lâm Đồng”- Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thành Huân chia sẻ.

You may also like