Tập đoàn Cienco4 (C4G) lãi quý IV/2022 58 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ

by quoc_vu
36 views

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (mã CK: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt gần 929 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp được tiết giảm.Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng từ 414 triệu đồng lên 6,9 tỷ đồng, lãi từ công ty liên kết là 4,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 7,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Cienco4 đạt 58 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với quý IV/2021.

Tập đoàn Cienco4 (C4G) lãi quý IV/2022 58 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1

Lũy kế cả năm, công ty ghi nhận doanh thu là 2.976 tỷ đồng tăng 47%, lợi nhuận sau thuế là 168 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với năm 2021. Như vậy, công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu, đạt 56% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66% tương đương 1.959 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản gấp gần 9 lần so với năm 2021, từ 38 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó có tới 327 tỷ đồng là doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Long Sơn 1A cho CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty đạt 8.447 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, khoản tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 256 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Cienco4 tại ngày 31/12/2022 là 786 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đến từ dự án như công trình Bến Thành – Suối Tiên, dự án khu đô thị Long Sơn…

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Cienco4 cuối quý IV/2022 là 3.547 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn chiếm 2.425 tỷ đồng. Trong năm 2022, doanh nghiệp tốn 181 tỷ đồng trả lãi vay.

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của công ty là 2.513 tỷ đồng bao gồm 232 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn : https://doanhnhan.vn/tap-doan-cienco4-c4g-lai-quy-iv2022-58-ty-dong-gap-gan-6-lan-so-voi-cung-ky-49667.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games