Quảng Nam quyết liệt xử lý nợ thuế hơn 1.800 tỷ đồng

by quoc_vu
20 views

Dữ liệu nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tính đến cuối tháng 8/2023 là hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất qua nhiều năm là gần 1.000 tỷ đồng…

Phối cảnh một dự án của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Hoàng Long-doanh nghiệp còn nợ gần 50 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký ban hành Công văn số 6548/UBND-KTTH ngày 26/9/2023 về việc Giải quyết, kiến nghị giải quyết xử lý nợ tại Báo cáo số 6994/BC-CTQNA của Cục thuế tỉnh Quảng Nam, gửi các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết xử lý các dơn vị, doanh nghiệp chây ì nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo số 6994/BC-CTQNA của Cục thuế tỉnh Quảng Nam, dữ liệu nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tính đến cuối tháng 8/2023 là hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất qua nhiều năm là gần 1.000 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, áp dụng thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền qua tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, xác minh thông tin về tài sản, hàng hóa để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, xác minh thông tin về công nợ bên thứ ba đang chiếm giữ để thực hiện cưỡng chế bên thứ ba yêu cầu nộp thay… nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp còn nợ thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vẫn cố tình chây ì, không chấp hành nộp thuế cho Nhà nước.

Các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, đó là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Minh Sơn, địa chỉ đăng ký hoạt động tại Tòa nhà Cường Thịnh, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện Dự án Khu dân cư khối 7 Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn và Dự án Khu dân cư Đô thị Điện Minh, thị xã Điện Bàn. Tính đến ngày 11/9/2023, công ty này nợ thuế lên đến hơn 238 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất gần 229 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 9 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn.

Kế đến là Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My có địa chỉ đăng ký hoạt động tại Khối Hà My Trung, Điện Dương, thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2023, Công ty có tổng số tiền nợ thuế gần 80 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất hơn 73 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, đã ban hành công văn đề nghị công ty cung cấp thông tin về tài sản và bên thứ 3 đang nắm giữ.

Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long, địa chỉ Khối Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất ngày 25/4/2019 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại Điện An, Điện Bàn. Tính đến ngày 11/9/2023, công ty nợ thuế gần 50 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ trên bắt đầu phát sinh từ tháng 7/2022, từ đó đến nay công ty không chấp hành nộp thuế ngân sách Nhà nước. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, đề nghị công ty cung cấp thông tin về tài sản và bên thứ 3 đang nắm giữ. Tuy nhiên, đến ngày 7/8/2023, công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ An Bình, địa chỉ tại 75 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, TP. Hội An, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất ngày 2/3/2021 để thực hiện Dự án Khu đô thị An Bình Reverside. Đến ngày 11/9/2023, công ty nợ thuế gần 37 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất gần 33 tỷ đồng. Số nợ trên bắt đầu phát sinh từ tháng 3/2022, từ đó đến nay công ty không chấp hành nộp thuế vào ngân sách nhà nước ngân sách Nhà nước. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công Kin, địa chỉ tại Khối Hà My Trung, Điện Dương, thị xã Điện Bàn, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất ngày 2/3/2021 để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội. Tính đến ngày 11/9/2023, công ty nợ thuế hơn 26 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất hơn 25 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty TNHH xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương, địa chỉ tại Khối Hà My Trung, Điện Dương, Điện Bàn, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh và Dự án Khu đô thị Coco Riverside. Tỉnh đến ngày 11/9/2023, công ty nợ thuế hơn 28 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất gần 22 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ này bắt đầu phát sinh từ tháng 7/2021, từ đó đến nay công ty không chấp hành nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, hai lần áp dụng cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, ban hành công văn đề nghị công ty cung cấp thông tin về tài sản và bên thứ 3 đang nắm giữ.

Trên cơ sở kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai để phối hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thu hồi tiền thuế nợ của các doanh nghiệp nói trên vào ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư không thực hiện gia hạn tiến độ thực hiện dự án nếu doanh nghiệp còn nợ thuế, đồng thời căn cứ quy định tại Luật Đất đai chỉ đạo các ngành liên quan để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi diện tích đất đã giao đối với các doanh nghiệp chây ì nợ thuế nói trên.

Nguồn : VnEconomy

You may also like