Vietcombank được bình chọn trong top 10 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo thường niên tốt nhất trên thị trường chứng khoán

by quoc_vu
21 views

Ngày 15/12/2023, tại tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra lễ trao giải cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết lần thứ 16…

Đại diện Vietcombank, bà Bạch Thị Thanh Hà – Trưởng phòng Quan hệ công chúng (bên trái) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Sự kiện được tổ chức kết hợp với hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước; lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính trên thị trường.

Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards) do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư cùng Công ty quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC.

Vietcombank vinh dự được bình chọn trong top 10 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo thường niên tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023.

Đối với hạng mục Báo cáo thường niên, cuộc bình chọn năm nay thực hiện chấm điểm các doanh nghiệp niêm yết có đăng ký tham gia và chia theo 2 nhóm ngành tài chính và phi tài chính, thay vì chấm theo nhóm vốn hóa như các năm trước. Gần 600 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán đã tham gia cuộc bình chọn.

Việc chấm điểm ở vòng sơ khảo do bên thứ ba độc lập là Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện. Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Hai sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội thẩm định lại kết quả trước khi công bố.

Đại diện 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Đại diện 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trong 116 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất được bình chọn vào vòng chung khảo, hội đồng bình chọn đã lựa chọn để vinh danh 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất, gồm 10 doanh nghiệp có báo cáo tốt nhất trong nhóm ngành tài chính và 20 doanh nghiệp có báo cáo tốt nhất trong nhóm ngành phi tài chính.

Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, báo cáo thường niên vượt trội của doanh nghiệp khối ngành tài chính có sự đầu tư trong việc thể hiện bức tranh hoạt động trong năm một cách sinh động, thu hút và nhất quán đến người đọc. Quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp trong khối này, với mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn và tài chính quốc tế, đã công bố thông tin hệ thống và tường minh về mô hình quản trị, cơ cấu quản lý, hệ sinh thái kinh doanh; các mục tiêu, chiến lược và quản trị rủi ro ngắn, trung và dài hạn. Báo cáo thường niên được trao giải cũng có thể được xem như hình mẫu điển hình mà các doanh nghiệp trên thị trường có thể hướng đến.

Việc Báo cáo thường niên của Vietcombank được bình chọn trong top 10 báo cáo tốt nhất trong lĩnh vực tài chính năm 2023 đã cho thấy sự đánh giá cao của thị trường đối với việc minh bạch hóa thông tin theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế của Vietcombank. Đây là điều rất quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của một doanh nghiệp nói chung, của Vietcombank nói riêng với mục tiêu xây dựng niềm tin vững chắc từ công chúng và nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro đối với nhà đầu tư và cổ đông.

Nguồn : VnEconomy

You may also like