Thuế tối thiểu toàn cầu ảnh hưởng tới 44 "ông lớn" FDI, Bình Dương cải cách để giữ chân vốn ngoại

by quoc_vu
23 views

Thuế tối thiểu toàn cầu ảnh hưởng tới 44 “ông lớn” FDI, Bình Dương cải cách để giữ chân vốn ngoại

Nguồn : VnEconomy

You may also like