Thanh Hóa thanh tra hành chính phát hiện sai phạm gần 30 tỷ đồng

by quoc_vu
10 views

Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra hành chính 51 cuộc, phát hiện sai phạm gần 30 tỷ đồng…

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Với số tiền sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị thu hồi hơn 28 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các kiến nghị về xử lý sau thanh tra.

Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 14 cuộc đối với 34 tổ chức và 10 cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 14 tổ chức có vi phạm, với số tiền sai phạm 1.762 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 236 triệu đồng, đã thu hồi 236 triệu đồng, kiến nghị khác 1.526 triệu đồng.

Đồng thời đối với kết quả giải quyết khiếu nại, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 124 vụ việc, gồm 116 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính và 8 vụ công dân rút đơn. Qua giải quyết khiếu nại, đã kiến nghị trả lại cho cá nhân 4.636,8 triệu đồng, 7.506m2 đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 8 cá nhân có liên quan.

Đối với công tác giải quyết tố cáo, đã giải quyết 9 vụ việc trong tổng số 9 vụ việc phải giải quyết. Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 83,75 triệu đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm 10 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong khoảng thời gian hơn 2 năm gần đây, các cơ quan, đơn vị tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 168 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 28 vụ, 134 người vi phạm; tổng giá trị sai phạm đã kiến nghị xử lý là 880 triệu đồng, trong đó đã thu hồi 787 triệu đồng, kiến nghị khác 93 triệu đồng.

Các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 973 cuộc thanh tra hành chính gần 800 cuộc theo kế hoạch, 179 cuộc đột xuất. Ngoài ra các đơn vị này còn thực hiện hơn 2.000 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với hơn 3.900 tổ chức và hơn 5.300 cá nhân.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 466 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 210 tỷ đồng, đã thu hồi 175 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 260 tỷ đồng. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 1.000 tổ chức và gần 1.200 cá nhân với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng.

Về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong hơn 2 năm qua các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết được gần 2.700 trên tổng số hơn 3.100 đơn khiếu nại (đạt 85%), 358/422 đơn tố cáo (đạt 84%). Qua xử lý đơn khiếu nại, tố cáo các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng, trả lại cho tập thể và cá nhân 06 tỷ đồng, khôi phục quyền lợi cho 577 công dân. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 113 người, chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Tiếp đến đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thì từ năm 2019 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 142 tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế; đã xử lý, khởi tố 81 tin, không khởi tố 37 tin, tạm đình chỉ 24 tin (chờ kết quả trả lời của cơ quan, cá nhân).

Cơ quan điều tra hai cấp đã thụ lý điều tra 150 vụ/328 bị can; đề nghị truy tố 103 vụ/271 bị can; tạm đình chỉ điều tra 11 vụ; đình chỉ điều tra 06 vụ; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 vụ; đang điều tra 29 vụ/55 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 97 vụ/233 bị cáo phạm tội về kinh tế, tham nhũng (cấp tỉnh 25 vụ/72 bị cáo, cấp huyện 72 vụ/161 bị cáo).

Nguồn : VnEconomy

You may also like