Nguyên nhân vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước 10/1/2023

by quoc_vu
90 views

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao trước ngày 10/1/2023…

Ảnh minh họa.

Nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Nghị quyết số 144).

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3986 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 144, trong đó tại Khoản 3 của Nghị định này quy định: “Cho phép quyết toán, thanh toán chi khám chữa bệnh năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13…”.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, tại công văn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chí phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quyết toán bổ sung theo Nghị quyết số 144 cho các tỉnh, thành phố.

Đối với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở khám chữa bệnh ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, và thực hiện quyết toán vào quý 4/2022 theo đúng quy định.

Đối với các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tạm cấp cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh sau khi được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội phê duyệt.

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán được giao trước ngày 10/1/2023.

Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế gặp vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trao đổi về vấn đề này trước đó, ông Lê Văn Phúc,  Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, một số khó khăn, vướng mắc thuộc về cơ chế chính sách; một số chi phí thuốc, vật tư y tế chưa được thanh toán cho các bệnh viện; thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật từ các máy mượn, máy đặt, máy xã hội hoá chưa chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; phát sinh một số vấn đề mới mang tính đặc thù, số lượt người đến khám chữa bệnh giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc áp dụng xác định tổng mức thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã có những bất cập nhất định…

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế tập trung trong việc sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến những vướng mắc, bất cập, đồng thời phối hợp, tìm ra các phương án tối ưu để hướng tới mục tiêu lâu dài, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo lợi ích cho người dân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nguồn : VnEconomy

You may also like