Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

by quoc_vu
36 views

Trong năm 2021 và 2022 đã có 27/27 quy định về hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước được cắt giảm, đơn giản hóa…

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đơn giản hoá 35 thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Chính phủ vừa công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022)….

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ với điểm Chỉ số CCHC là 91,77%. Đây là lần thứ 7 cơ quan này đứng đầu PAR INDEX sau 6 năm đứng đầu liên tiếp (2014-2020), riêng năm 2021 xếp vị trí thứ 3.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng là Bộ Tư pháp. Tiếp đến là các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và truyền thông. Đứng ở vị trí cuối bảng là các Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả PAR INDEX 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Kết quả PAR INDEX 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh năm 2021, trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã  xây dựng, trình Chính phủ ký ban hành 01 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa 27/27 quy định về hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2022 và quý 1 năm 2023, cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 08 thông tư sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa để giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia…

Các tổ chức tín dụng mặc dù là doanh nghiệp nhưng có tính chất phục vụ của loại hình kinh doanh dịch vụ tiền tệ cũng được cải tiến, cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục, ứng dụng công nghệ số và dịch vụ trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong mọi lĩnh vực giao dịch về tiền tệ, tín dụng, thanh toán. 

 

Trong năm 2022 và quý 1 năm 2023, cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 8 thông tư sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân.

Từ kết quả thực hiện các chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cả ngân hàng và doanh nghiệp đều đạt được những lợi ích to lớn, đã thiết lập mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ, cùng tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế; củng cố niềm tin ngày càng vững chắc hơn giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại, có chất lượng được nhanh chóng và chia sẻ lúc khó khăn. Về phía các ngân hàng cũng có những bước tiến vượt bậc, tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế cả trong nước và quốc tế.

Nguồn : VnEconomy

You may also like