Điểm danh những “ông lớn” nộp thuế nhiều nhất Thanh Hóa

by quoc_vu
33 views

Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó, top những doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước lớn như Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn, Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa…

Nguồn thu từ xuất nhập khẩu của Thanh Hóa giảm so hơn 11% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.910 tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán và bằng 63,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 36,8% dự toán và bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu khối doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Thanh Hóa trong 4 tháng qua ước đạt 540 tỷ đồng, bằng 32,2% dự toán và bằng 83,2% so với cùng kỳ năm 2022. Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn tại Thanh Hóa như: Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa 209 tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán và bằng 114% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa 40 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán và bằng 85,6% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 35,3 tỷ đồng, bằng 24,3% dự toán và bằng 148,2% so với cùng kỳ…

Tiếp đến, thu khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Thanh Hóa ước đạt 2.465 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán và bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2022. Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn như: Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn 2.078 tỷ đồng, bằng 113,2% so với cùng kỳ; Công ty Xi măng Nghi Sơn 28,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, thu khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh của Thanh Hóa cũng ước đạt 1.220 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 412 tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán và bằng 80,5% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ ước đạt 312 tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán. Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 360 tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán. Thu tiền sử dụng đất 2.142 tỷ đồng, bằng 30,2% dự toán so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 102 tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán.

Tổng số thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2023 đến ngày 15/4/2023 đạt 4.801,4 tỷ đồng, bằng 35,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng đạt 4.647,717 tỷ đồng.

Chủ yếu thu từ mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn với giá trị 3.867,6 tỷ đồng, chiếm 81% tổng số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan tỉnh; thu thuế xuất khẩu 99,431 tỷ đồng; thu thuế nhập khẩu 47,266 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 6,312 tỷ đồng; thu thuế tiêu thu đặc biệt 5,4 triệu đồng; thu khác 234 triệu đồng.

Tổng nợ thuế chuyên thu lũy kế từ đầu năm 2023 đến ngày 15/4/2023 là 1.929,4 triệu đồng, là các khoản nợ khó thu của các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, đang trong thời gian làm thủ tục phá sản,…

Trong tháng 4, xuất khẩu của Thanh Hóa có xu hướng phục hồi nhẹ do một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có được đơn hàng.

Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 419,206 triệu USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: xuất khẩu chính ngạch ước đạt 415,387 triệu USD; xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh ước đạt 3,819 triệu USD. Lũy kế giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.400,933 triệu USD, đạt 25,5% kế hoạch, trong đó: xuất khẩu chính ngạch đạt 1.386,47 triệu USD, xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh đạt 14,463 triệu USD.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu so với cùng kỳ năm 2022 như sau: chả cá surimi đạt 618 tấn, tăng 215%; bột cá 2.342 tấn, tăng 44,8%; tinh bột sắn 5.918 tấn, tăng 10,7%; lưu huỳnh dạng hạt 17.666 tấn, tăng 5,9%…

Giá trị nhập khẩu của Thanh Hóa ước đạt gần 695 triệu USD, bằng 71,2% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu ước đạt gần 2.650 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu, như: dầu thô 829.000 tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ; nguyên phụ liệu sản xuất thuốc tân dược 802.000 USD, bằng 98,4% so với cùng kỳ; máy móc thiết bị 37,7 triệu USD; vải và phụ liệu hàng may mặc 36,4 triệu USD; phụ liệu giày dép 19,3 triệu USD, bằng 73,4% so với cùng kỳ…

Hoạt động thương mại nội địa tại Thanh Hóa phát triển ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022; nâng lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 đạt 55.112 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn : VnEconomy

You may also like