Công ty FPT đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng năm 2022, vượt mục tiêu đề ra

by quoc_vu
36 views

Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, công ty đạt 104% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 100% lợi nhuận năm.

Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy doanh thu của Tập đoàn khi đóng góp 58% doanh thu so với hai mảng còn lại là viễn thông là 33% và giáo dục, đầu tư và khác (9%).

Theo đó, doanh thu của khối công nghệ thông tin đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Khối viễn thông đạt hơn 14.700 tỷ đồng; khối giáo dục, đầu tư và khác đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng gần 70%.

Theo FPT, doanh thu công nghệ đến từ 2 hoạt động chính là mảng dịch vụ Công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài. 

Cụ thể, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường trong nước đạt doanh thu 6.586 tỷ đồng và lãi trước thuế 434 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% và 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm, giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT mang lại 1.150 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng hơn 54% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài đạt 18.935 tỷ đồng, tăng 30,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021.

FPT cho biết, các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ (tăng 50%) và châu Á – Thái Bình Dương (tăng 36,4%).

Doanh thu ký mới từ mảng dịch vụ Công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài lần đầu tiên đạt gần 21.600 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Số lượng hợp đồng ký mới với quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63%.

Doanh thu chuyển đổi số đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 33%.

Khối viễn thông và giáo dục tiếp tục đà tăng trưởng. Trong đó, doanh thu khối Viễn thông tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.730 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17,6%, đạt 2.818 tỷ đồng.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.712 tỷ đồng.

Nguồn : https://doanhnhan.vn/cong-ty-fpt-dat-doanh-thu-hon-44000-ty-dong-nam-2022-vuot-muc-tieu-de-ra-49714.html.

You may also like