HDGroup và Viettel An Giang hợp tác lắp đặt điện năng lượng mặt trời

by quoc_vu
45 views

HDGroup và Viettel An Giang hợp tác lắp đặt điện năng lượng mặt trời

HDGroup, Doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã hợp tác với Viettel An Giang, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các cơ sở của mình. Sáng kiến này phù hợp với cam kết phát triển bền vững của HDGroup và tuân thủ theo quy chuẩn của Bộ Công Thương Việt Nam về lắp đặt điện năng lượng mặt trời có tích trữ pin và truyền tải hòa lưới.

Lợi ích chính của sáng kiến năng lượng mặt trời:

Giảm phát thải carbon: Việc áp dụng năng lượng mặt trời sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon của HDGroup, góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính.

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo: Bằng cách chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, HDGroup đang thực hiện một bước tiến quan trọng hướng tới việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Tiết kiệm chi phí năng lượng: Việc sản xuất điện năng lượng mặt trời dự kiến sẽ giúp HDGroup tiết kiệm chi phí đáng kể, vì nó giảm sự phụ thuộc vào điện lưới truyền thống.

Thúc đẩy thực hành bền vững: Sự hợp tác này tạo ra một mô hình mẫu cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam, thể hiện tính khả thi và lợi ích của việc áp dụng năng lượng mặt trời.

Tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Công Thương:

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được HDGroup và Viettel An Giang lắp đặt tuân thủ theo quy chuẩn của Bộ Công Thương về lắp đặt điện năng lượng mặt trời có tích trữ pin và truyền tải hòa lưới. Các tiêu chuẩn này đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Tác động tổng thể:

Sự hợp tác giữa HDGroup và Viettel An Giang trong việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm môi trường và thực hành kinh doanh bền vững. Sáng kiến này không chỉ giảm thiểu tác động môi trường của HDGroup mà còn là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp khác áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo và góp phần tạo nên một tương lai sạch hơn.
HD : Happy Day

You may also like