Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước

by quoc_vu
17 views

 – Sáng 7/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo không khí phấn khởi trong hoạt động cộng đồng dân cư tham gia các phong trào và chương mục tiêu quốc gia. Đồng thời, góp phần chấn chỉnh lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức hướng đến gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Nhờ đó, có nhiều vụ việc bức xúc trong nhân dân được giải quyết tại chỗ, công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt….

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, quan tâm thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng là “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cần gắn chặt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”… Tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; chú trọng hoạt động lấy ý kiến của người dân đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Ông Lê Văn Nưng lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phản biện xã hội, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, ban thanh tra nhân dân các cấp; phát huy vai trò thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban vận động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh  An Giangvề thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Các tập thể nhận Bằng khen của  UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2022

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện công tác Dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2022.

MỸ LINH – TRỌNG TÍN

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/tiep-tuc-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-va-dan-van-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-a359678.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games