Thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh An Giang

by quoc_vu
20 views

 – Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh điều hành kỳ họp. Cùng tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin về dự thảo tờ trình nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Theo đó, về lĩnh vực kinh tế – ngân sách, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm trình bày 4 tờ trình dự thảo nghị quyết, cụ thể: Về quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm trình bày 2 tờ trình dự thảo nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Minh Nhựt trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 39/ND-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế – dân số trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Biểu quyết thông qua 12 nghị quyết

Sau quá trình thảo luận, trao đổi làm rõ các nội dung, đặc biệt là vấn đề quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 12 nghị quyết trên.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia và giám sát thực hiện.

GIA KHÁNH

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/thong-qua-12-nghi-quyet-tai-ky-hop-thu-12-hdnd-tinh-an-giang-a358950.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games