Thi đua xây dựng, phát triển quê hương An Giang

by quoc_vu
32 views

 – Để tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội (KTXH) năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh hăng hái thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khích lệ tinh thần hăng say lao động

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những thành tựu đạt được trong năm 2022 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân An Giang tự tin bước sang năm 2023 – năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2021-2025).

Song, dự báo tình hình năm 2023, bên cạnh những thuận lợi tích cực cho tăng trưởng kinh tế, An Giang đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và hoàn thành các chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2021-2025, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thi đua ở các lĩnh vực

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương phát động.

Song song đó, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết hợp các phong trào thi đua khác, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tuổi trẻ xung kích tham gia xây dựng quê hương

Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo… Tiếp tục theo dõi, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mạng lưới khám, chữa bệnh cho nhân dân…

Thi đua thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Thi đua củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, việc tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, đa dạng, phong phú và phải có sơ kết, tổng kết. Các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội.

Việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng cho những tập thể nhỏ, tập thể ở cơ sở, cá nhân là nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất, công chức, viên chức; đặc biệt quan tâm đến khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, theo đợt. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền và nhân rộng.

Trên cơ sở kế hoạch thi đua của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức 2 đợt thi đua (đợt 1, từ tháng 1 đến ngày 30/6; đợt 2, từ ngày 1/7 đến 31/12) với nội dung cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2023. Theo đó, An Giang phấn đấu GRDP từ 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người từ 60,52 – 62,03 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội từ 35.951- 37.783 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,17 tỷ USD; thu ngân sách đạt 6.638 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1-1,2%/năm

 

THU THẢO

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/thi-dua-xay-dung-phat-trien-que-huong-an-giang-a356527.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games