Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

by quoc_vu
26 views

 – Trong 2 ngày 5 và 6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ;  các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; các đồng chí bí thư cấp ủy, Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy… tham dự hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được triển khai các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ở mỗi nội dung, các báo cáo viên Trung ương sẽ báo cáo cụ thể về thực trạng, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu do Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đề ra. Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hội nghị, các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

MỸ LINH – TRỌNG TÍN

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-6-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii–a349541.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games