Ngành tuyên giáo An Giang chủ động đổi mới, linh hoạt, sáng tạo

by quoc_vu
21 views

 – Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, toàn ngành tuyên giáo An Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngành  đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến, kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “An Giang 190 năm hình thành và phát triển” (1832 – 2022)”; biên soạn, in ấn, phát hành 1.000 quyển kỷ yếu “An Giang – 190 năm hình thành và phát triển” và 1.000 quyển “Tài liệu tuyên truyền 190 năm thành lập tỉnh”…

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biên soạn, phát hành 5.000 quyển chuyên đề về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; tổ chức giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; biên tập, in ấn, phát hành 500 cuốn kỷ yếu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác dư luận xã hội. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc đảm bảo kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, cũng như tuyên tuyền miệng, báo cáo viên, văn hóa- văn nghệ, khoa giáo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như những vấn đề lớn, trọng tâm diễn ra trên địa bàn tỉnh như vấn đề đời sống tinh thần của người dân, chính sách an sinh xã hội… Qua đó, góp phần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, những người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm qua. Qua đó, đề nghị năm 2023, ngành tuyên giáo làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; công tác phòng, chống dịch, các chủ trương, giải pháp để thích ứng an toàn dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân; quảng bá hình ảnh quê hương, con người và thành tựu phát triển của An Giang; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI qua nửa nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng lưu ý, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhanh chóng ban hành chuyên đề  năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt  trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 63-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; triển khai có hiểu quả Quyết định 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa. Ngoài ra, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nhóm chuyên gia 35…, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Lao động- Thương binh và xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ đội Biên phòng

UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 63-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể đạt thành tích trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/nganh-tuyen-giao-an-giang-chu-dong-doi-moi-linh-hoat-sang-tao-a350844.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games