Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

by quoc_vu
27 views

 – Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 28/3, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI) đã thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và dân vận của tỉnh trong quý I; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng thời, xem xét cho ý kiến đối với 6 chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý I/2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quý II/2023 và thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Theo đó, cần chủ động chuẩn bị, thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ, phản ánh đúng thực chất việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, không “tô hồng” hoặc chạy theo thành tích. Từ đó, đề ra giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với chủ đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Song song đó, cần triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; các kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các sở ngành, địa phương; rà soát, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của các sở, ngành cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2023-a358767.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games