Long An: Áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19-7-2021

by quoc_vu
79 views

Ngày 18-7, UBND tỉnh Long An có công văn số 7030/UBND-VHXH về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Kể từ 00 giờ ngày 19-7-2021, tất cả các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17-7-2021 của về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Kể từ 00 giờ ngày 19-7-2021, tất cả các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

2. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, các biện pháp hạn chế sau đây được áp dụng:

a) Thực hiện nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố, xã – phường – thị trấn cách ly với xã – phường – thị trấn, huyện – thị xã – thành phố cách ly với huyện – thị xã – thành phố.

b) Tạm dừng tất cả các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, kể cả các chợ truyền thống.

c) Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất… và các hoạt động khác theo kế hoạch phối hợp hoặc thông báo của UBND các tỉnh, thành phố. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

d) Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công TP.Tân An và các huyện, Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh. Trường hợp có nhu cầu cần giải quyết, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

3. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ… được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp sau:

a) Thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;

b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp;

c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động;

d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải tạm dừng hoạt động.

Riêng đối với các cơ sở sản xuất: thực hiện theo Công văn số 6619/UBND-VHXH ngày 11-7-2021 về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

4. Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết:

– Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

– Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ.

– Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 5 của Văn bản này.

Trường hợp khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

5. Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị). Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của tỉnh; riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo 100% quân số.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình công tác, tổ chức giao việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021; đồng thời chỉ đạo rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch đối với người ra vào trụ sở, vận hành hiệu quả Tổ COVID-19 của cơ quan mình.

6. Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố lân cận, tổ chức giao thông tạo điều kiện cho các phương tiện được phép lưu thông theo quy định tại điểm c mục 2 của của Văn bản này, đảm bảo thuận lợi, thông suốt.

7. Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có phương án đảm bảo tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế và địa phương thực hiện giãn cách xã hội; trong đó lưu ý phối hợp hệ thống giao hàng online, các hình thức phân phối trực tiếp đến tận tay người dân khi có yêu cầu.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc và các biện pháp hạn chế nêu trên trong việc giãn cách xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý. Tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng, chống dịch để đạt kết quả cao nhất.

– Phối hợp với Sở Công Thương, các đoàn thể chính trị – xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan:

+ Hướng dẫn người dân có thể đến mua thực phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện đang hoạt động hoặc đặt hàng thông qua các ứng dụng công nghệ;

+ Hỗ trợ cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bằng các hình thức phù hợp: Tổ chức lực lượng tình nguyện viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên hỗ trợ “đi chợ thay”; trực tiếp đặt hàng qua điện thoại tình nguyện viên và giao trực tiếp đến các đối tượng nêu trên;

+ Chủ động cung cấp các suất ăn miễn phí cho người già neo đơn, người bệnh và các đối tượng khác.

Căn cứ kết quả thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp huyện kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả, phù hợp với tình hình.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thông tin nhanh, thường xuyên, liên tục chỉ đạo trên để người dân biết, thực hiện đúng, đầy đủ.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh tập trung, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện đúng các quy định, biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt các quy định trên.

11. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công tiếp tục phối hợp với cấp ủy, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nêu trên, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Văn bản này thay thế Công văn số 6798/UBND-VHXH ngày 13-7-2021 của UBND tỉnh. Các văn bản trước đây liên quan đến công tác phòng, chống dịch có nội dung trái với Văn bản này thì thực hiện theo Văn bản này.

Theo Báo Long An

You may also like

Leave a Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games