Kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 5 nghị quyết

by quoc_vu
26 views

 – Sáng 31/5, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Kỳ họp đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua 5 tờ trình của UBND tỉnh An Giang về việc dự thảo nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; điều chỉnh, bổ sung phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; dự thảo ban hành Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; các ngành, các cấp nghiên cứu các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh… Đối với thường trực, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh đến HĐND tỉnh…

MỸ LINH – DUY ANH

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/ky-hop-lan-thu-13-chuyen-de-hdnd-tinh-an-giang-khoa-x-thong-qua-5-nghi-quyet-a364453.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games