Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giữa tháng 5/2023

by quoc_vu
14 views

 – Sáng 19/5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 5/2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho ý kiến một số chủ trương thông qua kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến theo thẩm quyền đối với tờ trình dự thảo Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2005 – 2010) và khóa IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015); tờ trình về việc phê duyệt danh sách công chức nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ cán sự lên chuyên viên năm 2023; tờ trình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thông qua bằng văn bản  Dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

TRUNG HIẾU

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-an-giang-giua-thang-5-2023-a363427.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games