Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang: Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

by quoc_vu
22 views

 – Sáng 4/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2023.

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo UBND TP. Châu Đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II/2023

Các đại biểu phát biểu thảo luận

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Châu Đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và các đại biểu tiến hành thảo luận góp ý, đề xuất nhiều giải pháp giúp Đảng bộ TP. Châu Đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quý II và những tháng còn lại của năm 2023. Trong đó, tập trung cho ý kiến về các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng; phát triển kinh tế – xã hội, du lịch, lễ hội, hạ tầng đô thị; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động an sinh xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Đảng bộ TP. Châu Đốc tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời thông tin, tạo đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các chi, đảng bộ cơ sở đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học, phản ánh đúng thực chất.

Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cấp cơ sở; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Thành ủy và cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác dân vận chính quyền, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Đảng bộ, chính quyền TP. Châu Đốc tập trung triển khai hiệu quả chủ trương phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố năm 2023; thực hiện các giải pháp mở rộng, khai thác nguồn thu, tạo nguồn thu mới để tăng thu ngân sách. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, kết hợp du lịch sinh thái; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao; phát triển những mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, để phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh.

Song song đó, phối hợp các đơn vị cấp tỉnh tổ chức chu đáo Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2023, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sự kiện để quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Châu Đốc và tỉnh An Giang. Đặc biệt, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; sớm xây dựng Cổng Thông tin du lịch TP. Châu Đốc.

“Đảng bộ TP. Châu Đốc quan tâm chỉ đạo các giải pháp triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, căn cước công dân gắn chíp điện tử và chuyển đổi số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nội dung đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, lấy lợi ích của người dân là trung tâm và phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…”- Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

TRUNG HIẾU

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/bi-thu-tinh-uy-an-giang-le-hong-quang-ban-thuong-vu-thanh-uy-chau-doc-tiep-tuc-lanh-dao-thuc-hien-t-a359353.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games