Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

by quoc_vu
19 views

 – Sáng 17/10, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy An Giang.

Quang cảnh buổi làm việc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương báo cáo tại buổi làm việc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy An Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương cho biết, thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chú trọng ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết quả bước đầu cho thấy, qua sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cán bộ, đảng viên nhận diện đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ trách nhiệm của người cán bộ, viên chức, người lao động.

Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đã giúp việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần vào công tác xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… giúp củng cố và xây dựng lòng tin trong nhân dân.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản hơn, chất lượng, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc cung cấp thông tin, lãnh đạo, định hướng báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc triển khai công tác tuyên giáo ở cơ sở, triển khai thực hiện Kế hoạch 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc triển khai đồng bộ, với khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo thời gian qua và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tăng cường chỉ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, tiếp dân; xử lý kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, phản ánh, khiếu kiện của nhân dân; biểu dương và nhân rộng những điển hình để người dân noi theo.

Cùng với đó, cần tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, báo chí xuất bản, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin đối ngoại, văn hóa văn nghệ, khoa giáo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 238- QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm….

MỸ LINH – TRỌNG TÍN

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/ban-tuyen-giao-trung-uong-lam-viec-voi-tinh-uy-an-giang-a345538.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games