An Giang thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”

by quoc_vu
29 views

 – Chiều 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tích cực triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, với hầu hết các nhiệm vụ đều tăng so cùng kỳ. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xử lý và đề nghị xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, với tinh thần kỷ luật nghiêm minh của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cũng như tăng cường hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, thực chất, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng” để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa vi phạm từ sớm; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Song song đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng. Tăng cường phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra đối với các vụ việc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/an-giang-thuc-hien-phuong-cham-giam-sat-phai-mo-rong-kiem-tra-co-trong-tam-trong-diem–a354461.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games