An Giang đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác

by quoc_vu
108 views

 – UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

UBND tỉnh An Giang yêu cầu từng cơ quan, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, cũng như trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; đề ra giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ quan, địa phương.

HẠNH CHÂU

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/an-giang-dua-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-tro-thanh-y-thuc-tu–a353822.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games