3 Ông Lớn Apple, Amazon Và Google Hợp Tác Tạo Ra Tiêu Chuẩn Nhà Thông Minh – Smart Home

by quoc_vu
157 views

Amazon, Apple, Google và Zigbee Alliance đã công bố một nhóm làm việc, dưới tên Connected Home over IP, để phát triển và quảng bá một tiêu chuẩn kết nối mới, miễn phí bản quyền để tăng khả năng tương thích giữa các sản phẩm nhà thông minh.

Ngoài Google, Amazon và Apple, các thành viên khác trong Zigbee Alliance còn có IKEA, Samsung SmartThings và Signify (tên mới của Philips Lighting). Tất cả đều có mặt để giúp phát triển “tiêu chuẩn kết nối miễn phí bản quyền”.

Connected Home Over IP là một nhóm được quản lý bởi Zigbee Alliance nhằm mục đích phát triển chuẩn kết nối nhà thông minh mở dựa trên Internet Protocol (IP). Đối với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là các công cụ chỉ hoạt động cùng nhau nhưng cũng mang lại lợi ích cho các nhà phát triển, vì một tiêu chuẩn phổ biến sẽ hợp lý hóa việc phát triển sản phẩm và giảm chi phí bằng cách cung cấp cho các thành viên những bản thiết kế sản phẩm.

Dự án nhằm mục đích cho phép giao tiếp IP trên các thiết bị gia đình thông minh, ứng dụng di động và dịch vụ đám mây. Nhóm sẽ xác định một bộ công nghệ mạng dựa trên IP cụ thể để chứng nhận thiết bị.

Nhóm đã nói trong một tuyên bố: Giao thức được lên kế hoạch sẽ bổ sung cho các công nghệ hiện có và các thành viên nhóm làm việc khuyến khích các nhà sản xuất thiết bị tiếp tục đổi mới bằng cách sử dụng các công nghệ hiện có ngày hôm nay. Các thành viên công nghệ nhà thông minh đã được thử nghiệm trên thị trường từ các thành viên của nhóm sẽ thông báo và đẩy nhanh sự phát triển của giao thức.

Những công nghệ như Alexa của Amazon, Siri của Apple và Trợ lý của Google cũng sẽ sử dụng giao thức này làm tiêu chuẩn. Các nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp silicon và các nhà phát triển khác đã được mời đóng góp cho tiêu chuẩn này phát triển mạnh hơn.

Nguồn :

3 ông lớn Apple, Amazon và Google hợp tác tạo ra tiêu chuẩn nhà thông minh – Smart Home

 

You may also like

Leave a Comment

Free WordPress Themes, Free Android Games