Việt Nam sắp có nhà máy điện sóng đầu tiên?

by quoc_vu
48 views

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2736 chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến đề xuất xây dựng Nhà máy Điện sóng Lý Sơn 1.

Phối cảnh Nhà máy Điện sóng Lý Sơn 1

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2736/UBND-KTN chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến đề xuất xây dựng Nhà máy Điện sóng Lý Sơn 1.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Ingine Thái Bình Dương (Công ty Ingine) chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1042/SCT-QLNL ngày 30/5/2022. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở hồ sơ do Công ty Ingine cung cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương xem xét, yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để có ý kiến chính thức về việc tiếp nhận, quản lý vận hành Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1 trong trường hợp Công ty Ingine bàn giao lại toàn bộ Nhà máy cho tỉnh; hoàn thành trước ngày 27/6/2022.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản về dự án Nhà máy Điện sóng Lý Sơn 1 của Công ty Ingine, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định; hoàn thành trước ngày 20/6/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lý Sơn  và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1, đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng Nhà máy đến môi trường, bảo tồn khu vực biển; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan hướng dẫn Công ty Ingine thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

Trước đó, ngày 2-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo quan đến Nhà máy điện sóng Ingine Lý Sơn 1.

Theo đó, Nhà máy điện sóng Ingine Lý Sơn 1 là một phần trong “sáng kiến đảo phi carbon” của tỉnh Quảng Ngãi, được ký kết tại bản ghi nhớ 5 bên vào tháng 11-2019. Trên tinh thần này, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng nhà máy.

Tuy nhiên, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan cần có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định kết quả thực hiện dự án là sản phẩm công ty hỗ trợ cho tỉnh, không phải dự án đầu tư và sau khi hoàn thành xây dựng sẽ bàn giao toàn bộ cho tỉnh Quảng Ngãi không điều kiện; hỗ trợ công tác vận hành nhà máy (chi phí bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật) trong vòng 3 năm kể từ thời điểm bàn giao; sau thời gian hỗ trợ vận hành, tiếp tục có trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong việc vận hành nhà máy sau này.

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games