Truyền thông kêu gọi cải thiện nền kinh tế

by HDgroup
3 views

Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông và Giáo dục, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Truyền thông kêu gọi cải thiện nền kinh tế

Nhà báo Việt Nam tự hào về nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang và những đóng góp xứng đáng của báo chí cách mạng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cũng tự hào vì có nhiều thế hệ nhà báo đã dùng tài năng, nhiệt huyết, sức sáng tạo và xương máu của mình để xây dựng, gìn giữ và phát triển nền báo chí cách mạng vì nhân dân, vì đất nước.

Các cơ quan báo chí, hiệp hội nhà báo các cấp phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và tổ chức có hiệu quả mọi chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. về phát triển và quản lý báo chí quốc gia, chiến lược chuyển đổi số của báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp và sử dụng mạng xã hội của nhà báo Việt Nam.

Sự phát triển không ngừng của báo chí đa nền tảng, báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu với các công cụ số như AI, công nghệ blockchain đã tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các cơ quan báo chí, nhà báo. AI và công nghệ có thể trở thành trợ lý ảo cho báo chí Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với nguy cơ tin giả và thông tin sai lệch do AI và các công cụ kỹ thuật số khác tạo ra, cũng như thách thức về việc “vốn dữ liệu” bị sử dụng trái phép và đánh cắp bản quyền báo chí.

Vì vậy, báo chí cần đoàn kết tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ bản quyền, chống tin giả, đẩy lùi thông tin kém chất lượng để báo chí chính thức tiếp tục là nhà cung cấp thông tin quan trọng nhất trên không gian số, góp phần xây dựng một nền thông tin lành mạnh. xã hội, phục vụ mọi độc giả, độc giả, đồng thời phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ hơn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến xu hướng truyền thông hiện đại. Bài viết cần đảm bảo tính định hướng, cụ thể, hấp dẫn, cá nhân hóa. Mỗi nhà báo phải học tập, nghiên cứu, rèn luyện bản thân có bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hóa, trình độ công nghệ và tinh thần cống hiến, nhân ái vì lợi ích của đất nước, nhân dân.

Mỗi đảng viên làm báo trước hết phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, cống hiến trí tuệ, tài năng để xây dựng Đảng, tác động sâu sắc và mạnh mẽ đến quá trình phát triển xã hội.

Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Truyền thông kêu gọi cải thiện nền kinh tế

George Bernard Shaw được trích dẫn khi nói rằng kinh tế học là nghệ thuật tận dụng tối đa cuộc sống. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực báo chí, nơi kinh tế góp phần vào sự phát triển lành mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ kinh tế hiệu quả thì không thể có được một cơ quan báo chí mạnh.

Dù là báo in, đài phát thanh hay truyền hình, các phương tiện truyền thông vẫn phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu quảng cáo. Có thời điểm, doanh thu từ quảng cáo chiếm trên 60%, có nơi báo chí lên tới 90%. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí hiện đang đứng trước nguy cơ doanh thu sụt giảm mạnh, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí.

Các cơ quan báo chí đang vướng một số vấn đề trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ chế phân công nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung ứng dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước cũng như chính sách thuế đối với các hãng thông tấn để thúc đẩy nền kinh tế báo chí phát triển.

Hiện nay, chi thường xuyên hàng năm cho báo chí chỉ chiếm chưa đến 0,5% tổng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. Chi đầu tư cho báo chí cũng thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng chi ngân sách nhà nước. Đặc biệt, một số cơ quan báo chí lớn có rất ít hoặc không có sự hỗ trợ nào trong lĩnh vực này.

Việc thu phí trên báo điện tử hiện đang được 5 cơ quan báo chí ở Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, các cơ quan này mới chỉ thí điểm ở một số hạng mục, đầu tư nhiều hơn vào chất lượng và nội dung. Mô hình thu phí nội dung ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu và chưa tạo ra doanh thu đáng kể cho các cơ quan báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hướng quảng cáo tới báo chí bằng cách tạo ra thông điệp tạo ra nội dung sạch sẽ khuyến khích quảng cáo, quảng cáo sẽ tìm được nội dung sạch. Việc thực hiện đã có kết quả nhưng cần đẩy mạnh thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong khi đó, một số cơ quan báo chí ở Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi số thành đơn vị báo chí đa phương tiện. Chiến lược chuyển đổi số truyền thông đến năm 2025 lưu ý các cơ quan báo chí phải tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% cơ quan sẽ tăng doanh thu ít nhất 20%. Đây là một thách thức lớn nhưng chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí.

Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Truyền thông kêu gọi cải thiện nền kinh tế

Báo chí kinh tế có vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội đều phản ánh và cung cấp mọi thông tin về hoạt động kinh tế. Đặc biệt, đối với các nhà quản lý, đây là kênh thông tin nắm bắt tình hình, xu hướng, góp phần ban hành hoặc điều chỉnh chính sách kinh tế. Báo chí kinh tế còn là kênh phản biện các chính sách kinh tế của Nhà nước và địa phương.

Trong số đó, VIR là một trong những tờ báo kinh doanh hàng đầu được đông đảo độc giả, kể cả các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, người tiêu dùng và mọi người dân yêu thích. Với vai trò là cầu nối giữa họ, VIR đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đời sống kinh tế xã hội bằng việc cung cấp thông tin. VIR là diễn đàn dành cho doanh nghiệp không chỉ lưu trữ thông tin mà còn là thư viện khoa học đích thực của doanh nghiệp bằng cách tập hợp mọi thông tin tình báo để phục vụ nhiều doanh nghiệp hơn.

VIR đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và cập nhật thông tin trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, kinh tế, thống kê, trong đó có tổng hợp, dự báo tăng trưởng kinh tế và đầu tư. đầu tư công tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế mới.

Vai trò của báo chí đối với phát triển kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng là mối quan hệ hữu cơ, đôi bên cùng có lợi; góp phần quan trọng vào việc tổ chức, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và pháp luật của đất nước; là động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Báo chí góp phần quan trọng thực hiện dân chủ, phát huy vai trò của người dân trong việc trực tiếp tham gia quản lý phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết những vấn đề lớn của đất nước; là “vũ khí” then chốt trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội.

Trong thời đại Công nghiệp 4.0, báo chí còn là trường học xã hội rộng lớn dành cho mọi người dân, doanh nhân, tôn vinh những giá trị tốt đẹp dân tộc, nhân văn, góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà báo, tôi mong tất cả các nhà báo hãy nâng cao hơn nữa đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, đưa ra nhiều bài viết xuất sắc hơn, phản ánh nhiều hơn những vướng mắc, khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội, trở thành những chuyên gia kinh tế.

Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Truyền thông kêu gọi cải thiện nền kinh tế

Trong xu hướng chuyển đổi số, báo chí đã đồng hành và đóng góp vai trò quan trọng vào thành tựu chung của ngành nông nghiệp. Với phạm vi phủ sóng rộng khắp và sự nhanh nhạy về thông tin, báo chí đã truyền tải những thông tin mới nhất về khoa học công nghệ trong nông nghiệp, giúp người nông dân cập nhật thông tin của thị trường.

Đồng thời, với tính chất đa chiều, báo chí kịp thời xác minh những nguồn thông tin phức tạp, bất lợi trong nông nghiệp, giúp người nông dân yên tâm sản xuất, ổn định thị trường. Báo chí còn là kênh để nông dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kết nối hiệu quả giữa nhà nước, nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Từ đó góp phần định hình chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí nên viết nhiều hơn về những mô hình, phương pháp nổi bật truyền cảm hứng cho người nông dân, doanh nghiệp lan tỏa giá trị nông nghiệp, ví dụ như những bài viết, câu chuyện về chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp hay các mô hình sản xuất chuyển từ đơn lẻ. -tăng trưởng giá trị đến tăng trưởng đa giá trị.

Ngoài ra, do báo chí có vai trò định hình dư luận nên cũng cần cân nhắc cách dùng từ ngữ để tránh gây ra hiện tượng phản ánh vấn đề một cách nghiêm trọng. Khi suy ngẫm vấn đề cần phải tìm hiểu kỹ bản chất. Ví dụ như khi chúng ta xuất khẩu thành công một loại nông sản có giá trị cao nhưng một thời gian sau lại xuất hiện những bài viết về việc giảm giá sản phẩm đó khiến người nông dân và người tiêu dùng hoang mang.

Bưởi da xanh là một ví dụ. Tôi đọc được một bài viết phản ánh thực tế nhiều hộ trồng bưởi da xanh ở Sóc Trăng đang lâm vào cảnh khó khăn hơn vì giá bán loại trái cây này đang giảm mạnh, và chưa bao giờ sản phẩm này có mức giá thấp như thế này.

Tuy nhiên, bản chất của câu chuyện ở đây là khi người dân nhìn thấy hiệu quả kinh tế của bưởi da xanh, họ trồng đại trà không có quy hoạch, không bài bản, không đảm bảo chất lượng để xuất khẩu. Kết quả là bưởi không tiêu thụ được và giá thấp hơn rất nhiều so với bưởi xuất khẩu.

Trong những trường hợp này, cơ quan báo chí nên phản ánh đúng bản chất của vấn đề thay vì dùng những ngôn từ giật gân.

Nguồn thông tin : https://vietnambiz.vn/du-bao.htm

You may also like