Tracodi (TCD) thay đổi mục đích sử dụng vốn, dùng 380 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh lưu động

by quoc_vu
23 views

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã CK: TCD) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng hơn 872 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Theo TCD, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trong bối cảnh có nhiều yếu tố khách quan liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng từ đầu năm 2022 đến nay. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình thi công dự án King Crown Infinity (TP Thủ Đức, TPHCM) và Hội An D’or mà công ty đang làm tổng thầu.

Sau điều chỉnh, Công ty sẽ dùng 280 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả liên quan đến việc thi công dự án King Crown Infinity (giảm gần 1/2 so với 530 tỷ đồng kế hoạch cũ); 205 tỷ đồng để thi công dự án Hội An D’or (giảm hơn so với hơn 342 tỷ đồng kế hoạch cũ). Thời điểm giải ngân điều chỉnh thành đến quý III/2023 trong khi kế hoạch cũ là quý IV/2021 và năm 2022).

Tracodi (TCD) thay đổi mục đích sử dụng vốn, dùng 380 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh lưu động - Ảnh 1

Còn lại gần 387 tỷ đồng, TCD dự kiến dùng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không giới hạn các khoản trả nợ vay, nợ nhà thầu, vốn lưu động… Thời gian giải ngân dự kiến đến quý III/2023.

Hội đồng quản trị TCD sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh trên, đồng thời tiếp tục bám sát kế hoạch sử dụng vốn, trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn thì sẽ xin Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo TCD vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ hơn 4,4 triệu cổ phiếu (tương đương giá trị hơn 44 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C. Mức giá chuyển nhượng sẽ được thương lượng nhằm đảm bảo lợi ích của hai bên. Thời gian dự kiến thực hiện là quý I/2023.

Về kết quả kinh doanh, TCD ghi nhận doanh thu thuần quý III/2022 đạt 683 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, mảng xây dựng chiếm 71% tổng doanh thu, đạt 483 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng đạt 586 tỷ đồng, tăng 92%, chi phí gia tăng mạnh, đặc biệt là khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết hơn 3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 57 tỷ đã kéo lợi nhuận sau thuế của Tracodi giảm 47% xuống 42 tỷ đồng quý III.

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 1.902 tỷ đồng doanh thu giảm 9%, lợi nhuận sau thuế là 437 tỷ đồng tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 507,4 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu, 86% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 9.064 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm do tăng mạnh khoản phải thu và đầu tư tài chính dài hạn.

Nguồn : https://doanhnhan.vn/tracodi-tcd-thay-doi-muc-dich-su-dung-von-dung-380-ty-dong-de-bo-sung-von-kinh-doanh-luu-dong-49658.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games