Thu ngân sách có xu hướng giảm trong quý 1/2023

by quoc_vu
36 views

Theo Bộ Tài chính, luỹ kế quý 1/2023, thu nội địa ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, thu ngân sách có xu hướng giảm dần qua các tháng….

Tiến độ thu ngân sách nhà nước các tháng 2, 3 có dấu hiệu suy giảm.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 129,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu quý 1/2023 đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa tháng 3 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% số thu tháng trước. Lũy kế thu quý 1 ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022.

Tiến độ thu ngân sách nhà nước các tháng 2, 3 có dấu hiệu suy giảm. Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý 1 đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, giảm 11,4% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 22,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý 1 đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, giảm 16,4% so cùng kỳ năm 2022.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023 do Bộ Tài chính tổ chức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thu ngân sách tháng 3 do ngành Thuế quản lý đạt 110.114 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu ngân sách có xu hướng giảm dần qua các tháng, số thu tháng 3 giảm so với tháng 2 và tháng 2 giảm so với tháng 1.

Về lĩnh vực hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đánh giá tình hình quý 1/2023 tương đối khó khăn. Trong quý 1, toàn ngành làm thủ tục đối với kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 154 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 79 tỷ USD, giảm 11,9%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 75 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, tốc độ giảm này ngày càng tăng, gây ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp gỡ khó trong thực hiện kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm tra sau thông qua; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc lưu ý trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các đơn vị, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp cần bám sát tình hình của các doanh nghiệp để có báo cáo, tham mưu kịp thời Lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ các giải pháp phù hợp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các đơn vị phải bám sát các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành kịp thời công việc, đặc biệt là công tác tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành. Bộ trưởng đề nghị tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nghiên cứu về thuế tối thiểu toàn cầu, tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thanh gia giám sát, công tác quản lý cán bộ… Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong bối cảnh dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các đơn vị càng phải cùng nhau đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để giúp toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn : VnEconomy

You may also like