Sản lượng kém, lãi quý IV/2022 của Bia Sài Gòn

by quoc_vu
85 views

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã CK: SMB) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với kết quả không mấy khả quan.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm 2022, doanh thu thuần của SMB giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 357 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ lên mức gần 282 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 25%, còn gần 75,7 tỷ đồng. 

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng 58% và 25% so cùng kỳ. 

Kết quả là, mức lãi ròng của Bia Sài Gòn miền Trung giảm 50%, xuống còn 30,8 tỷ đồng. SMB cho biết, mặc dù công ty quản lý tốt định mức nguyên liệu nhưng chi phí, giá vật tư tăng so với cùng kỳ khiến sản lượng giảm. 

Lũy kế cả năm 2022, SMB đạt hơn 1.387 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ, vượt 7% chỉ tiêu doanh thu. Lãi trước thuế đạt gần 231 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SMB là hơn 978 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Mức tăng chủ yếu từ hàng tồn kho tăng hơn 35%, đạt hơn 255 tỷ đồng. Nguyên liệu, vật liệu chiếm 53%, với hơn 134 tỷ đồng, tăng 64%. Nợ phải trả giảm 3% so với hồi đầu năm, còn gần 372 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp chiếm gần một nửa, còn hơn 184 tỷ đồng.

Nguồn : https://doanhnhan.vn/san-luong-kem-lai-quy-iv2022-cua-bia-sai-gon–mien-trung-smb-giam-phan-nua-so-voi-cung-ky-49696.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games