Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

by quoc_vu
29 views

Ngày 20/6/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội…

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho ông Nguyễn Anh Phong.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong, Quyền Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 15/6/2023 theo Quyết định 15/QĐ-HĐTV ngày 15/6/2023 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Bà Ngô Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được điều động và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 15/6/2023 theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 15/06/2023 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho bà Ngô Thị Lan Hương.
Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho bà Ngô Thị Lan Hương.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 – 2011), Phó Tổng Giám đốc (2011 – 2021), Quyền Tổng Giám đốc (2021 – 2023).

Bà Ngô Thị Lan Hương sinh năm 1985, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị – Đại học Toulon liên kết với Học viện Tài chính. Bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại HNX từ năm 2007, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế (2017-2018), Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (2018-2021), Trưởng Kiểm toán nội bộ (2019-2021). Từ tháng 10/2021, bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, giữ  chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên, Phó Trưởng kiểm toán nội bộ.

Như vậy, các vị trí lãnh đạo HNX đã được kiện toàn, góp phần giúp HNX thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức này. 

Bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Anh Phong, Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Đỗ Văn Tâm, ông Đỗ Đức Mạnh, bà Vũ Thị Thúy Ngà.

Nguồn : VnEconomy

You may also like