Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

by HDgroup
10 views

Trong 4 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, tỉnh này có tới 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,31% so với cùng kỳ…

Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, trong 4 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% (+16 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2023, với tổng số vốn đăng ký thành lập 12.600 tỷ đồng, tăng 2,5 lần (+7.624 tỷ đồng). Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 254 đơn vị, tăng 2% (+5 đơn vị).

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động  - Ảnh 1

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh này có 368 doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 8% (-32 doanh nghiệp). Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại là 43 đơn vị, giảm 14% (-7 đơn vị). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động của Nghệ An là 888 doanh nghiệp, tăng 21,31% (+156 doanh nghiệp) so với cùng kỳ; Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 89 đơn vị, tăng 8,54% (+7 đơn vị).

CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP TĂNG DO CÁC DOANH NGHIỆP NỖ LỰC TRỞ LẠI SẢN XUẤT

Trong 4 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An tăng 8,58% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 9,57%; công nghiệp khai khoáng ước tăng 4,79%; cản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước giảm 0,36%.

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động  - Ảnh 2

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Nghệ An tăng do các doanh nghiệp nỗ lực trở lại sản xuất, nhu cầu một số sản phẩm tăng như: Dịch vụ sản xuất dây cáp điện ước đạt 2.522,1 tỷ đồng, gấp 2,2 lần; bê tông tươi ước đạt 155,5 nghìn m3, gấp 2,1 lần; đá chế biến ước đạt 373,5 nghìn m3, tăng 68,53%; Thùng carton ước đạt 7,9 triệu chiếc, tăng 42,28%…

Một số sản phẩm của tỉnh giảm, do đơn hàng xuất khẩu giảm, lượng hàng tồn kho lớn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhà máy hạn chế sản xuất nên sản lượng sản xuất giảm như: Đốc sạc ước đạt 3,4 triệu cái, giảm 70,87%; Loa BSE ước đạt 17,1 triệu cái, giảm 32,37%; Nước mắm ước đạt 80,6 triệu lít, giảm 30,97%…

THU NGÂN SÁCH HƠN 7.700 TỶ ĐỒNG

Về lĩnh vực đầu tư, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới 23 dự án, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 16 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 15.043 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,27 lần so với cùng kỳ.

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động  - Ảnh 3

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này 4 tháng năm 2024 ước thực hiện 7.711,9 tỷ đồng, đạt 48,49% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 7.223,5 tỷ đồng, đạt 49,71% so với dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.300 tỷ đồng. Ước thực hiện 4 tháng năm 2024 đạt 483,3 tỷ đồng, đạt 37,18% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023.

So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các khoản thu của tỉnh Nghệ An đều đạt cao hơn, đặc biệt là một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2024 của tỉnh Nghệ An ước đạt 11.273,4 tỷ đồng, bằng 72,58% so với tháng trước, tăng 25,75% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh này ước đạt 51.808,9 tỷ đồng tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của tỉnh này, lũy kế 4 tháng năm 2024 ước đạt 5.816,6 tỷ đồng, tăng 56,35% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 578,2 tỷ đồng, tăng 44,37%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 5.238,4 tỷ đồng, tăng 57,8%.

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động  - Ảnh 4

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành của Nghệ An, lũy kế 4 tháng năm 2024 doanh thu đạt 100,1 tỷ đồng, tăng 76,85% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 4 là tháng cao điểm của hoạt động tham quan du lịch. Trong tháng diễn ra nhiều dịp lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Vì vậy, dự kiến lượng khách tham quan du lịch trong tháng tăng cao.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác của tỉnh Nghệ An, 4 tháng năm 2024, đạt 8.533 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí gấp 2,4 lần.

Lũy kế 4 tháng năm 2024, doanh thu ngành vận tải hàng hóa của tỉnh này ước đạt 3.674,3 tỷ đồng, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải của ước đạt 898,5 tỷ đồng, tăng 55,46% so cùng kỳ. Doanh thu bưu chính chuyển phát ước đạt 9 tỷ đồng, tăng 78,22% so cùng kỳ năm trước.

Nguồn : VnEconomy

You may also like