Hơn 11.700 tỷ vốn đầu tư công sẽ được Thanh Hóa giải ngân thế nào trong năm 2024?

by HDgroup
17 views

Năm 2023, tại Thanh Hóa có 73 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh (có 38 chủ đầu tư, đơn vị đã giải ngân đạt 100% kế hoạch); 18 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh; 3 chủ đầu tư chưa giải ngân…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác khảo sát thực trạng một số dự án trên địa bàn

Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đến danh mục và mức vốn từng chương trình, dự án, nhiệm vụ là 12.115 tỷ, bằng 100% kế hoạch.

Cụ thể, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa là 11.785 tỷ đồng, gồm có vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 9.189 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 1.454 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 7.600 tỷ đồng…

Vốn ngân sách trung ương là 2.595 tỷ, gồm vốn trong nước 2.166 tỷ đồng, trong đó có vốn ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 1.339 tỷ đồng.

Cụ thể, đối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 366 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 442 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 530 tỷ đồng. Đối với vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực 827 tỷ đồng; vốn nước ngoài 429 tỷ đồng.

Tiếp đến, tổng nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh này chuyển sang thực hiện năm 2024 đợt 1 là 330 tỷ đồng.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa là 14.924,312 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ, giao kế hoạch là 14.894,418 tỷ đồng, bằng 99,8% kế hoạch cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án. Trong đó, phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư. 

Đến ngày 25/11/2023, giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) của tỉnh này được 9.181 tỷ đồng, bằng 61,5% KH (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023), tuy thấp hơn 3,9% so với cùng kỳ, song cao hơn 2,03% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước.

Trong tổng số 94 chủ đầu tư, đơn vị được giao vốn năm 2023, có 73 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh (có 38 chủ đầu tư, đơn vị đã giải ngân đạt 100% kế hoạch); 18 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh; 3 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Các chủ đầu tư giải ngân đạt dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh cũng được “điểm danh” như: Sở Giao thông – Vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Ở cấp huyện có UBND các huyện Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Thường Xuân, Thạch Thành…

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cũng chỉ ra từng nhóm hạn chế, khó khăn, vướng mắc cụ thể làm chậm tiến độ giải ngân của tỉnh này như: Nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách; nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện; nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc mang tính đặc thù của kế hoạch năm 2023.

Cụ thể, như quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng 2% so với năm 2022 và tăng 35,7% so với năm 2021; trong khi năm 2023, ngoài việc điều hành kế hoạch vốn năm của các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn của các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (chiếm 6,2% tổng nguồn của cả tỉnh), các dự án sử dụng vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (chiếm 16,2%), gây áp lực cho việc giải ngân vốn…

Cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cũng được báo cáo nêu rõ. Tính đến đến ngày 25/11/2023, còn 23 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó có 22 dự án đã lựa chọn được nhà thầu và đang thi công). Đặc biệt, đến ngày 4/12/2023 vẫn còn 17 dự án chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp.

Nguồn : VnEconomy

You may also like