Hai tháng đầu năm, cả tỉnh Bình Thuận chỉ có 90 doanh nghiệp thành lập mới

by quoc_vu
28 views

Năm 2023, Bình Thuận phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,2%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 6,8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 974 triệu USD, thu ngân sách nhà nước 10.006 tỷ đồng…

Bình Thuận đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 10.006 tỷ đồng năm 2023

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, trong tháng 2 (từ ngày 15/01 – 14/02/2023), toàn tỉnh có 43 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký mới 182 tỷ đồng, giảm 56,21%.

Trong tháng, có 11 doanh nghiệp giải thể, giảm 15,38%; tạm ngừng hoạt động 18 doanh nghiệp, giảm 10%; quay trở lại hoạt động 6 doanh nghiệp, giảm 50,0%; đăng ký thay đổi loại hình 51 doanh nghiệp, giảm 16,39%.

Lũy kế 02 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 90 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 23,73% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký 1.385 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; quay trở lại hoạt động 74 doanh nghiệp, giảm 31,48%; tạm ngừng hoạt động 203 doanh nghiệp, tăng 24,54%; đăng ký thay đổi loại hình 152 doanh nghiệp, giảm 24; số doanh nghiệp đã giải thể 20 doanh nghiệp, giảm 28,57%.

Trong tháng, ngành chức năng tình Bình Thuận đã thông báo cảnh báo 8 trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đã xử lý “mở khóa” hoạt động trở lại 2 trường hợp sau khi cơ quan thuế chấp thuận và doanh nghiệp có báo cáo giải trình. Xử lý giải thể 12 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Về tình hình đăng ký đầu tư, trong tháng 2, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 84,19 tỷ đồng; có 2 dự án điều chỉnh trong đó có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (tăng 1.975,6 tỷ đồng). Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm và chú trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, năm 2022, kinh tế phục hồi khá sớm, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao, như công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú, vận tải, bán lẻ hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,75%.

Giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương này đạt 39.190 tỷ đồng, tăng 9,36% so với năm 2021. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu trở lại bình thường, thông suốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 74.400 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu, tăng 28,9% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.300 tỷ đồng, đạt 133,1% dự toán năm.

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận phấn đấu thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Cụ thể, phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,2%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 6,8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 974 triệu USD, thu ngân sách nhà nước 10.006 tỷ đồng…

UBND địa phương này đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. 

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games