Hà Tĩnh đề nghị giảm nhiều loại phí với xe “đắp chiếu” nằm bãi vì dịch, Bộ Tài chính nói gì?

by quoc_vu
3 views

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét khấu trừ phí sử dụng đường bộ và phí bảo hiểm xe cơ giới đường bộ cho các phương tiện vận tải hành khách trong thời gian dừng hoạt động do dịch Covid-19…

Hàng loạt phương tiện vận tải hành khách đều nằm “đắp chiếu”, dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Trả lời ý kiến cử tri tại công văn số 1066, Bộ Tài chính cho biết, để giảm khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ ban hành 3 thông tư quy định giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120 ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120 ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Trong đó, giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe tập lái, xe sát hạch, tiếp tục giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tài hàng hóa.

Đồng thời, giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Thời gian giảm phí kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Bộ Tài chính cho biết thêm, xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong trường hợp xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

Theo đó, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải xin xác nhận tạm dừng lưu hành. Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải ký xác nhận vào đơn tạm dừng lưu hành.

Ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận vào đơn xin tạm dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian tạm dừng để xét thuộc trường hợp không chịu phí và được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Về phí bảo hiểm xe cơ giới, Bộ Tài chính cho biết, phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, không phải là khoản thu theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2021/TT- BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 10/1/2022, Văn phòng Chính phủ có công văn số 201 đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với xây dựng và ban hành thông tư theo đề xuất của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04 trong thời gian tới.

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games