Chính phủ đốc thúc Ngân hàng Nhà nước xử lý các ngân hàng yếu kém

by quoc_vu
24 views

Tại Nghị quyết số 31/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh mới; tăng cường công tác thanh tra, giám sát…

Cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém là một trọng tâm của Ngân hàng nhà nước trong năm 2023.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, thúc đẩy tăng trưởng.

Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với cơ cấu hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm lãi suất hợp lý, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Có các giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và các thị trường khác. Điều hành tỷ giá phù hợp, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

 

Nghị quyết số 31/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có phương án và đẩy nhanh việc tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.

Bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện tại cơ cấu hiện nay gồm DongABank, CBBank, OceanBank và GPBank. Ngoài ra, từ giữa tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã đưa Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vào diện kiểm soát đặc biệt. Như vậy, số lượng các ngân hàng yếu kém cần phải tập trung xử lý đã có sự gia tăng đáng kể. 

Cũng trong Nghị quyết số 31/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có phương án và đẩy nhanh việc tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Chỉ thị 01 chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu tại Chỉ thị 01 là triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh nhằm bảo đảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 3%; tập trung triển khai chỉ đạo các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các tổ chức tín dụng này từng bước phục hồi.

Trước đó, trong năm 2022, kế hoạch xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém cũng được đẩy mạnh và là một trong những điểm nổi bật nhất của năm. Đã có 4 ngân hàng là Vietcombank, MB, VPBank, HDBank công bố kế hoạch, hoặc cho biết có ý định tham gia vào việc nhận chuyển giao bắt buộc, hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém.

Theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2025 ngành ngân hàng phải xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. 

Tổ chức tín dụng  phải có biện pháp bảo đảm có số vốn điều lệ đến năm 2025 như sau.

Đối với các ngân hàng thương mại, nhóm ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô nhỏ và trung bình và ngân hàng thương mại có vốn nước ngoài phải có vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng.

Công ty tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu đạt 750 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cho thuê tài chính đạt 450 tỷ đồng.

Đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính yếu, yếu kém/được kiểm soát đặc biệt thực hiện phương án cơ cấu lại do cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án tăng vốn thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Nguồn : VnEconomy

You may also like