Chỉ 4,5% ngành nghề kinh doanh có điều kiện được dự kiến giảm phí liên quan đến cấp phép và thẩm định

by quoc_vu
5 views

Theo VCCI, Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo mới chỉ giảm mức phí liên quan thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp phép với 10/220 ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Dự kiến 35 khoản phí, lệ phí được giảm từ 1/7 đến 21/12/2023.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Dự thảo đã giảm nhiều loại phí liên quan đến hoạt động thẩm định các điều kiện và cấp giấy phép kinh doanh với mức giảm là 50% so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, cũng có một số loại phí tại Dự thảo có cùng tính chất này nhưng mức giảm lại khá thấp, ví dụ: “Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” giảm 30%; “phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản” giảm 10%; “phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự” giảm 20% … 

VCCI cho rằng điều này có thể khiến chính sách giảm phí trở nên thiếu rõ ràng bởi thủ tục cùng tính chất nhưng mức giảm lại khác nhau.

Do đó, VCCI kiến nghị Bộ Tài chính rà soát Dự thảo và nâng mức giảm của các loại phí trên lên bằng các loại phí có tính chất tương tự.

 

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dự kiến: (i) tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí; (ii) thời gian áp dụng từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Bên cạnh đó,  hiện nay, có khoảng hơn 220 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, rất nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh trong số này đang được quản lý theo cơ chế thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh.

Trong khi đó, Dự thảo mới chỉ đề cập giảm các mức phí liên quan đến hoạt động thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp phép của một số ít ngành nghề kinh doanh có điều kiện (khoảng 9-10 ngành nghề). Điều này khiến cho mức độ tác động của chính sách giảm phí bị hạn chế đáng kể. VCCI kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc rà soát các loại phí liên quan đến cấp phép kinh doanh của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thêm các loại phí.

Ngoài ra, Dự thảo quy định phí “thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản” sẽ bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư 284/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, Thông tư 284/2016/TT-BTC đã hết hiệu lực. Do đó, Bộ Tài chính cần rà soát lại để trích dẫn chính xác về văn bản.

Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 về Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ Tài chính đã ký công văn 3610/BTC-CST ngày 14/4/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023.

Trong đó, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, đề xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023, cụ thể: (i) tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí; (ii) thời gian áp dụng từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Trước đó, ngày 17/4/2023, Văn phòng Chính phủ có công văn 2614/VPCP-KTTH về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023.

Trong đó, giao Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ Tài chính.

Nguồn : VnEconomy

You may also like