Tác giả: Hà Hiền

 Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các bệnh gây dịch ngày càng bùng phát mạnh, nhất là dịch covid – 19 thường xuyên đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, đời sống của đa số người dân, thế nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời; ngành Y tế chủ động, chúng ta đã khống chế không để dịch lan rộng và quan trọng hơn, ngành y tế đã chủ động phát hiện ca bệnh sớm, điều trị kịp thời, không để dịch lây lan rộng.        Đây là dịp để chúng ta tiếp tục bày tỏ…

Read More

Thuật ngữ “Big data” đề cập đến việc sử dụng nguồn dữ liệu phức tạp, nhanh chóng, nổi bật với số lượng lớn chưa từng thấy như terabyte (1012 byte), petabyte (1015 byte) hoặc thậm chí zettabyte (1021 byte). Dung lượng lưu trữ được xác định bởi 4 chiều: khối lượng, vận tốc, đa dạng và tính xác thực. Khi có thêm dữ liệu được tích lũy thì cả khối lượng và tốc độ đều tăng. Dữ liệu lớn đề cập đến số lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi số hóa của mọi hoạt động, được củng cố và phân tích bằng các công nghệ cụ thể. Với dữ liệu lớn các ngành công…

Read More